Epha / WPZ

Kas ir EHPA?

EHPA asociācija (European Heat Pump Association – Eiropas Siltumsūkņu asociācija) aktīvi darbojas Briselē, lai popularizētu siltumsūkņu tehnoloģijas kā ilgtspējīgu alternatīvu un palielinātu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

Starptautiski atzītais EHPA kvalitātes zīmogs apliecina siltumsūkņu efektivitāti un augsto kvalitāti.

EHPA sertifikāta iegūšana

Lai iegūtu EHPA sertifikātu, ir jāiziet neskaitāmi kvalitātes testi asociācijas atzītās institūcijās. EHPA nodrošina plašu sarakstu ar pilnvarotajām organizācijām un centriem, lai izsniegtu savu sertifikāciju, un šī saraksta augšgalā ir WPZ. WPZ testi ir visstingrākie un grūtāk nokārtojami, tāpēc no tiem iegūtais sertifikāts ir visprestižākais. Tāpēc Templari nolēma sertificēt KITA siltumsūkņus WPZ institūtā.

Kas ir WPZ?

WPZ siltumsūkņu testu centrs, kas atrodas Buhsā Šveicē, ir apstiprināts pārbaužu un sertifikācijas centrs, un tas nodrošina pilnvērtīgus testus ražotājiem un vairumtirgotājiem. Ierīču veiktspējas testi ietver sildīšanas jaudas noteikšanu un COP (veiktspējas koeficienta) un SCOP (sezonas COP) aprēķinu, kas ir divas no vissvarīgākajām vērtībām, lai izprastu pārbaudāmās ierīces kvalitāti.

Kā analizēt datus?

WPZ testi nodrošina nozīmīgus un salīdzināmus datus. COP, kas atspoguļo attiecību starp siltumsūkņa darbībai izmantoto enerģiju un saražoto siltumenerģiju, tiek izmantots kā salīdzināšanas termins starp pasaulē esošajām iekārtām. Lai tās klasificētu un iegūtu lineāru salīdzinājumu, visas vērtības tiek reģistrētas nemainīgā 35 ° C ražošanā, salīdzinot ar ārējo temperatūru 2 ° C. Kita Templari sasniedza COP rādītāju 4,29, un šobrīd tā ir viena no augstākajām vērtībām pasaulē starp zināmajām iekārtām ar Invertora tehnoloģiju.

Taču šī vērtība sniedz tikai daļēju siltumsūkņa kvalitātes novērtējumu. tāpēc ir jāņem vērā arī SCOP jeb sezonas COP.

Šie dati tiek iegūti, ņemot vērā siltumsūkņa ilgstošu darbību laikā, kā arī ir atkarīgi no veiktspējas, kas iegūta -10 ° C līdz + 15 ° C āra temperatūrā, atkausēšanas cikliem un iekārtas pielāgošanās spējai dažādiem apstākļim. KITA TEMPLARI ieguva SCOP vērrtību 4,77, kas var konkurēt ar daudz dārgāku ģeotermālo iekārtu veiktspēju.

Visu šo datu kopums mūs noved pie primārā efektivitātes koeficienta, kas izteikts procentuālā izteiksmē un Kita Templari  gadījumā veidoja 190,7%, kas ir viena no augstākajām vērtībām pasaulē un lielā mērā ļauj iekļauties augstākajā energoefektivitātes klasē A+++.

Tie paši WPZ testi, kas veikti darba apstākļos augstā temperatūrā (55 ° C), norāda uz Kita siltumsūkņu daudzpusību, nodrošinot augstu temperatūru salīdzinājumā ar -20 ° C āra temperatūru, bez nepieciešamības veikt integrāciju. Kita siltumsūknim ir ļoti augsta SCOP vērtība arī 55 ° C temperatūrā – 3,74.