EHPA Kvalitātes zīme

EHPA (Eiropas siltumsūkņu asociācijas) kvalitātes zīme ir marķējums, kas gala patērētājam parāda kvalitatīvu siltumsūkni. Siltumsūkņiem, kas saņēmuši marķējumu, ir jāveic testi saskaņā ar starptautisko standartu EN 14511 un EN 16147. Šos testus veic EN 17025 akreditēti testēšanas centri.

Galvenās prasības:

  • Visu galveno komponentu atbilstība.
  • Minimālās SCOP vērtības siltumsūkņiem telpu apkurei, kas definētas šādi – pārbaudītas laboratorijās, kas akreditētas atbilstoši ISO 17025.
  • Skaņas jaudas līmeņa deklarācija saskaņā ar EN 12102.
  • Pārdošanas un izplatīšanas, plānošanas, servisa un ekspluatācijas dokumentu esamība tās valsts vietējā valodā, kurā tiek izplatīts siltumsūknis.
  • Tirdzniecības zonā funkcionējoša klientu apkalpošanas tīkla esamība
  • Divu gadu pilna garantija, kas ietver deklarāciju, kas apliecina, ka siltumsūkņa rezerves daļu inventārs būs pieejams vismaz desmit gadus.